CATALÀ | CASTELLANO

El web del llibre electrònic

Cercador de llibres
Autor   Títol   ISBN  
Termes i condicions

• Consideracions prèvies

Les presents condicions legals regulen l'ús legal permès de la pàgina amb URL http://www.buscollibre.com/, el responsable legal és Enric Bruned Galvez (En endavant BUSCOLLIBRE). Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització que el propietari de la web posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La contractació de reserves, serveis o promocions es regiran, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

• Utilització del Portal

L'usuari s'obliga a utilitzar el Portal, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no: Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els Continguts. Així mateix l'Usuari s'obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret les contrasenyes proporcionades per BUSCOLLIBRE hi ha assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.

BUSCOLLIBRE no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'USUARI i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos. BUSCALIBROS recorda als usuaris majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són o no apropiats per a l'edat d'aquests últims.

• Propietat Intel.lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat de BUSCOLLIBRE, o disposa en el seu cas, del dret de reproducció dels mateixos, i en aquest sentit s'erigeixen com obres protegides per la legislació de propietat intel lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibit excepte previ i exprés consentiment del titular. No obstant això, els usuaris podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts del website per al seu exclusiu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts d'aquest web, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials.

• Condicions d'Accés.

BUSCOLLIBRE es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, la configuració i presentació d'aquesta, de les condicions d'accés, condicions de contractació, etc. Pel que l'USUARI haurà d'accedir a versions actualitzades de la pàgina.

El responsable de la web no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element en què puguin produir alteracions al seu sistema informàtic. BUSCOLLIBRE declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d'ella i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

El titular del web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es desprengui de l'ús inconsentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

• Responsabilitat per Links

El responsable de la pàgina web declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta web. BUSCOLLIBRE no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou el link a les mateixes, amb la creença que aquests continguts acaten la legislació aplicable. No obstant, la utilització de Links a altres pàgines no suposa de cap manera responsabilització ni apropiació del contingut de les mateixes, sense que es pugui entendre que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis o informacions que es realitzin en elles. Aconsellem als visitants de les mateixes actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs.

BUSCOLLIBRE no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

Contacte  |  Avis legal  |  Copyright Buscollibre.com